To my

Produkujemi przędzę

Serwis na całym świecie

Znak firmowy „filtec“ oznacza grupę przedsiębiorstw hightech, których firmą macierzystą jest Filament-Technik w Baesweiler. Przedsiębiorstwami zależnymi są Kamenzer Zwirnerei w Saksonii i filtec precise w północnej Karolinie, USA. Działalność marketingowa w branży przędzy technicznej obejmuje cały świat. Z trzech zakładów jesteśmy w staniezaoferować każdemu klientowi w Europie i krajach zamorskich właściwe rozwiązanie każdego problemu.

Nasz know-how – korzyść dla klienta

Do dyspozycji klienta stoją wykwalifikowani technicy procesowi służący całym swoim doświadczeniem. Należący do przedsiębiorstwa dział techniczny oferuje różnorodne technologiczne możliwości opracowywania nowych metod uszlachetniania i produktów.

Kooperacja nastawiona na potrzeby klienta

Grupa filtec współpracuje ściśle z producentami włókien i konstruktorami maszyn. Doświadczenia różnych partnerów gromadzone są już w fazie badań i rozwoju. Wynikiem są innowacyjne, dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania problemów ustanawiające kryteria na całym świecie. W taki sposób powstały na przykład przędze hybrydowe, których składnikiem są nowoczesne surowce.

Sprawdzona jakość

Filament-Technik uzyskało jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w branży certyfikat według DIN-ISO. Gwarantuje to tym samym produkowanie również w przyszłości przędzy o wymaganej jakości, posiadamy już też certyfikat według nowej normy ISO 9001:2015.

Zawsze gdy potrzebujecie państwo pomocy w sprawach zapewnienia jakości, zadzwońcie do nas! Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

We are ISO 9001:2015 certified

tuv To my NSF ISR To my